תהליך הוצאה לפועל מוסדר בדיני ההוצל"פ וחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967. ההליך אמור לסייע לכל אדם לממש פסק דין מבית המשפט שניתן לטובתו ולממש זכויות כספיות בעלות תוקף משפטי כמו מזונות, שטרי חוב, התחייבויות שונות, המחאות ללא כיסוי, משכנתאות ועוד. חשוב להדגיש כי ללשכות ההוצאה לפעול אשר פזורות ברחבי הארץ אין סמכות להפוך או לשנות פסק דין שניתן לטובתו של אדם או חברה ועליהן למלא את פסקי הדין שבית המשפט קבע ואת ההחלטות בעלות התוקף המשפטי. כדי לפתוח תיק בהוצאה לפועל חשוב לפנות לעורך דין מנוסה על מנת לקבל ייעוץ, לבחון את המקרה, לאמוד את סיכויי ההצלחה ולקבל ליווי משפטי צמוד לאורך כל התהליך. גם במקרים בהם חייב נאלץ להתמודד מול ההוצאה לפועל מומלץ לפעול בסיוע צמוד של עורך דין להוצאה לפועל כדי להגן על האינטרסים שלו ולמצוא פתרונות יצירתיים.
 

הזכות להתנגד לחוב


יודגש כי לכל אדם יש זכות להתנגד לעצם קיומו של החוב וניתן להגיש מכתב התנגדות מנומק באמצעות עורך דין תוך 30 יום מרגע קבלת מכתב ההתראה מלשכת ההוצאה לפועל. הגשת מכתב ההתנגדות עוצרת את תהליך הגבייה באמצעות ההוצאה לפועל ובמידה ורשם לשכת ההוצאה לפועל מוצא צדק בנימוקיו של המתנגד עליו להעביר את המשך הטיפול בתיק לידי בית המשפט. תפקידו של בית המשפט לדון בתיק ולפסוק לטובתו או לחובתו של החייב. במקרים רבים כאשר נעזרים בשירותיו של עורך דין הוצאה לפועל ניתן להביא לביטול החוב, למזער אותו או לקבוע מסגרת חדשה לפריסת החוב כך שהחייב יוכל לעמוד בה ללא הרעה משמעותית במצבו הכלכלי ולאורח חייו.

בחירת עורך דין מקצועי ומנוסה בתהליך הוצאה לפועל


חשוב לקבל ליווי משפטי לכל אורך הליך ההוצאה לפועל כיוון שרק עורך דין מיומן יוכל להביא לביטול החוב בגלל סעיפים בעייתיים או התנהגות שאינה נאותה מצד בעל החוב. כמו כן, ניתן לאחד תיקים בהוצאה לפועל על מנת למזער את החוב ולהקל על ההתמודדות מול ההוצאה לפועל ומול החייבים.
במידה ושוכרים את שירותיו של עורך דין להוצאה לפועל על מנת לגבות חוב לאחר פסיקת בית המשפט, חשוב לוודא כי עורך הדין מנוסה בתחום. תפקידו של עורך הדין לייצג את הלקוח, לשמור על האינטרסים שלו, ולהביא לכדי מימוש החוב על פי פסיקת בית המשפט ובהתאם לחוקי ההוצאה לפועל. חשוב לציין כי עורך דין יכול למצוא פתרונות יצירתיים למימוש החוב וניסיונו בתחום מגדיל את הסיכוי לקבל את החוב מהחייב.

צרו קשר ונעמוד לרשותכם - 03-6134244